Üdvözöljük, Ön nincs bejelentkezve
Cím: Székesfehérvár, Sereg utca 13
Tel: +36 22 310 705
E-mail: info@albafem.hu
Átvétel szünetel!!
Tisztelt Beszállítók! 2020.01.06-tól  telephelyünkön a hulladék átvétel technikai okok miatt átmenetileg szünetel! Megértésüket köszönjük! 

ÚJ SZEMÉLYI MELLÉ ADÓKÁRTYA ÉS LAKCÍMKÁRTYA SZÜKSÉGES!
FELHÍVJUK TISZTELT ÜGYFELEINK FIGYELMÉT, HOGY AZ ÚJ TÍPUSÚ SZEMÉLYI IGAZOLVÁNNYAL RENDELKEZŐ ÜGYFELEINKTŐL VÁSÁROLNI KIZÁRÓLAG A  RÉGI ADÓKÁRTYA  ÉS LAKCÍMKÁRTYA BEMUTATÁSÁVAL TUDUNK...

VÁLTOZÁSOK A KÉSZPÉNZFIZETÉSBEN!
A FÉMKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ  443/ 2013 (XI.27.) KORMÁNYRENDELET 24.§ SZERINT A FÉMKERESKEDŐ A FÉMKERESKEDELMI ENGEDÉLYKÖTELES ANYAG ELLENÉRTÉKEKÉNT NAPTÁRI NAPONKÉNT TERMÉSZETES SZEMÉLY ESE...

A hulladékkereskedelemre vonatkozó szabályok meghatározzák a személyek egyes típusaira vonatkozó hulladékbegyűjtés és kezelés, adminisztráció eljárási rendjét. Az Önre vonatkozó átvételi folyamat leírását ezért az alábbi csoportosítás szerint olvashatja: 
Cím: Székesfehérvár, Sereg utca 13
Tel: +36 22 310 705
E-mail: info@albafem.hu

Nyitvatartás
Hétfő: 8:00-16:00 Szombat: zárva
Kedd: 8:00-16:00 Vasárnap: zárva
Szerda: 8:00-16:00    
Csütörtök: 8:00-16:00    
Péntek: 8:00-16:00    

Amennyiben Ön Fémkereskedőként értékesít fém hulladékot, tisztában van az ágazatot terhelő különböző jogszabályi kötelezettségekkel. Társaságunk viszonteladó partnereitől történő felvásárlása tekintetében az alábbi eljárásrendet követi:

Mit hozzon magával?

 • aláírási címpéldány
 • érvényes környezetvédelmi engedély fénymásolata
 • fémkereskedelmi engedély fénymásolata
 • ha nem a Cégbíróságon bejegyzett törvényes képviselő adja át a hulladékot, a képviselő által aláírt, a jelenlévő személy nevére szóló meghatalmazás
 • jó, ha Önnél van: cégbélyegző
 • Anyagkísérő okmány vagy a fémtörvényben meghatározott adattartalommal kitöltött szállítólevél
 • készpénzfizetés esetén számlatömb

Első beszállítás alkalmával a dokumentumok bemutatása alapján a cég létezését és a cégjegyzésre jogosult személyét a hatályos cégadatbázisban (majd évente rendszeresen) ellenőrizzük. Amennyiben nincs kéznél a fémkereskedelmi engedély és a környezetvédelmi engedély, azok meglétét a nyilvánosan lekérdezhető adatbázisokból lekérdezzük.

Ha nem a Társaság cégbíróságon bejegyzett képviselője kíséri az értékesíteni kívánt fém hulladékot, az átadó nevére szóló meghatalmazásra is szükség lesz. Az egyszerűsítés jegyében a meghatalmazást és aláírási címpéldányt telefax útján is elfogadjuk. Az általunk szerkesztett és ajánlott speciális meghatalmazás- mintán a meghatalmazás terjedelme /írásbeli megállapodás aláírása- számla kiállítása- készpénz átvétele/ és időbeli hatálya könnyen jelölhető.

Társaságunk mérlegeléskor mérlegjegyet állít ki, majd az Önök által hozott Anyagkísérő okmányon (továbbiakban: AKO) a jogszabályoknak megfelelően átveszi, szükség esetén pontosítja a hulladék minőségét és mennyiségét. Az AKO- n kívül szállítólevél kiállításához nem ragaszkodunk, de ha erre igényt tartanak, természetesen azt is kezeljük.

Felhívjuk Tisztelt Partnereink figyelmét, hogy legyenek tekintettel az ÚJ FÉMTÖRVÉNY és végrehajtási rendeletének 2013. november 25. és november 28. napjától hatályos rendelkezéseire, és az értékesíteni kívánt fémhulladék FAJ- besorolását különös körültekintéssel, az alábbiak szerint végezzék el:

 • a hivatkozott 443/2013. (XI.27.) Kormányrendeletben kihirdetett új FAJ- kiosztást használják
 • az általuk ún. „érzékeny” FAJ- on vásárolt anyagokat továbbértékesítéskor ugyanazon a FAJ- kódon tüntessék fel

Mit ír alá?

Az anyagminősítés után az átvevő által kiállított mérlegjegy és javított szállítólevél alapján a pénztárban rögzítik az adatokat, elkészítik az Árubevételi jegyet.

Az árubevételi jegyhez hasonló adattartalommal elkészítjük az Írásbeli megállapodást, melyet a jelenlévő képviselő/ meghatalmazott aláír (aláíró hiányában telefax útján kötjük meg a megállapodást).

Számlájuk befogadásának feltétele a szintén cégünk által kidolgozott „Nyilatkozat” elnevezésű nyomtatvány, mely annak tanúsítására készül, hogy Társaságunk a tőle elvárható gondossággal, körültekintéssel jár el partnerei kiválasztásánál és a számlák befogadásánál.

A számla kiállításánál figyeljen az alábbiakra:

 • az áru megnevezésénél a hulladék státuszt fel kell tüntetni pl. „Al. vegyes hull.”
 • az AKO- n a VTSZ- szám mellett kérjük az EWC- kódot is feltüntetni
 • a fordított adózás tényére történő utalás kötött formája 2013. 01. 01.- től[1]: „FORDÍTOTT ADÓZÁS”
 • a fordított adózású számlák kötelező tartalmi eleme továbbá a vevő adószámának feltüntetése

Hogyan kapja meg az ellenértéket?

A vételár kiegyenlítése a megállapodásnak megfelelően készpénzben vagy átutalással történik. A kifizetéshez az alábbi dokumentumoknak kell rendelkezésre állnia Társaságunknál:

 • helyesen kiállított számla eredetiben
 • helyesen kiállított AKO vagy szállítólevél eredetben
 • mindkét fél részéről aláírt írásbeli megállapodás eredetben vagy telefaxos továbbítás útján
 • „Nyilatkozat” eredetiben vagy telefaxos továbbítás útján

Felhívjuk Tisztelt Partnereink figyelmét, hogy a fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/ 2013. (XI. 27.) Kormányrendelet 24. § szerint a fémkereskedő a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag ellenértékeként naptári naponként egyéni vállalkozó és egyéb nem természetes személy esetén legfeljebb 500 ezer Forint összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást, ezért az átadott hulladék ellenértékét a helyszínen kizárólag 500 ezer forintig tudjuk készpénzben kiegyenlíteni.[1] Áfa- tv. 169§ n.)